پاسخ به سوالات

برای پاسخ سوالات چطور در ارتباط باشیم؟

شما می توانید برای پاسخ سوالات خود با ایمیل سایت و پر نمودن فرم روبرو پاسخ سوالات خود را دراسرع وقت دریافت نمایید.

برای دانلود کتابهای الکترونیکی شما لازم است در سایت عضو شویم؟

خیر، ولی هنگام دانلود از شما آدرس ایمیل خواسته می شود که شما با دادن آدرس ایمیل واقعی خود لینک دانلود را در ایمیل خود تحویل می گیرید.